Текстилна индустрија

Текстилна индустрија

Текстилниот сектор е традиционално важна извозна гранка на економијата во Северна Македонија. Близината до европските пазари, широкиот производен асортиман, високиот квалитет и адекватната цена се карактеристики кои ги позиционираат македонските текстилни компании како деловни партнери што имаат капацитет да одговорат на потребите на светските купувачи. SIPPO ќе ги поддржи Business Support организациите со цел да можат да идентификуваат соодветна платформа за промоција на извозот за нивните компании кои се извозно ориентирани, но и да ги подготват и поврзат со соодветните пазари. 

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Cookie Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.