Текстилна индустрија

Текстилниот сектор е традиционално важна извозна гранка на македонската економија. Близината до европските пазари, широкиот производен асортиман, високиот квалитет и адекватната цена се карактеристики кои ги позиционираат македонските текстилни компании како деловни партнери што имаат капацитет да одговорат на потребите на светските купувачи. Поддршката на SIPPO во овој сектор е во насока на проширување на потенцијалните пазари и зајакнување на постоечките контакти со купувачите низ светот.