Веб страниците на SIPPO се online

September 21st, 2017

Започнувајќи од 25 септември 2017 година секоја канцеларија на SIPPO низ светот има своја локална веб страница. 

Извозниците и организациите коишто го поддржуваат извозот во земјите партнери на SIPPO сега имаат можност преку локалните веб страници да контактираат  со нашите канцеларии на единаесет јазици, вклучително и на англиски јазик. На веб страниците ќе најдете информации за тековните активности на SIPPO, вести за поединечните сектори во коишто се поддржува извозот, како и информации за настаните што следат. Контактирајте го SIPPO тимот во вашата земја.

Албанија: www.sippo.al
Босна и Херцеговина: www.sippo.ba
Македонија: www.sippo.mk
Србија: www.sippo.rs
Мароко: www.sippo.ma
Јужноафриканска Република: www.sippo.co.za
Тунис: www.sippo.tn
Перу: www.sippo.pe
Колумбија: www.sippo.com.co
Индонезија: www.sippo.id
Виетнам: www.sippo.vn