Четвртата туристичка берза со фокус на Одржливиот туризам

18.12.2019

По четврти пат Националната асоцијација за дојдовен туризам на Македонија го орг...

TTA-TC организираше студиска посета на саемот A+A

14.11.2019

Текстилниот кластер, со поддршка на Швајцарската програма за промоција на извозо...