“The Day After” панел дискусија за текстилната индустрија

08.07.2020

Организациите кои ги поддржуваат компаниите или (анг. Business Support Organizat...

TechPack - поддршка за BSO-ата и компаниите

15.05.2020

Македонските start-up и мали и средни претпријатија кои работат во полето на инт...