Студиска турнеја во Париз, 18. - 20. септември 2017

Студиска турнеја во Париз, 18. - 20. септември 2017

13.08.2020. - 13.08.2020.

Овој настан кој претставува центар на деловните случувања во модната индустрија ќе се одржи од 18 до 21 септември 2017.  Организациите и компаниите од Македонија ќе имаат можност да го истражат потенцијалот на францускиот пазар.

http://www.premierevision.com/en/