Студиска посета на саемот Food Ingredients Франкфурт, 28. - 30. ноември 2017 година

12.08.2020. - 12.08.2020.

Присуството на овој саем овозможува информации за пазарот, средби со потенцијални купувачи, информации за развојот на прехранбената индустрија и трендовите во областите на пакувањата, здравствените аспекти, намалувањето на користење на соли, масти и шеќери и останати актуелни аспекти.

http://www.figlobal.com/fieurope/